HVP-18HF


مشخصات فنی
پروب (های ولتاژ) اسیلوسکوپ

18KV /100 MHz 

ضریب 1000
کمپانی سازنده PINTEK
Data Sheet HVP-39-28-18-10.pdf


چاپ مشخصات