دعوت برای پیوستن به کانال تلگرام شرکت

با احترام ، بدینوسیله از کلیه اساتید و کارشناسان محترم دعوت میشود تا با پیوستن به کانال تلگرام شرکت به آدرس Telegram.me/rayannikco و یا @rayannikco و یا @RayanNik و شماره 09309782063 از آخرین اخبار و اطلاعات آگاهی یابند .