عرضه انحصاری منابع تغذیه قابل برنامه ریزی کمپانی Ametek از کشور آمریکا

شرکت رایان نیک افتخار دارد منابع تغذیه قابل برنامه ریزی کمپانی Ametek آمریکا را بطور انحصاری در ایران عرضه نماید .