RN-FTM


مشخصات فنی

سیستم آموزشی اندازه‌گیری نیرو و گشتاور مدل RN-FTM مجموعه کامل آزمایش‌های مرتبط با حسگرهای نیرو می‌باشد که بر طبق سرفصل آزمایشگاه ابزاردقیق طراحی شده است. به طور کلی این مجموعه شامل سه قسمت اصلی میکروکنترلر، حسگرهای کرنش‌سنج  و مجموعه اندازه‌گیری نیروهای پیچشی و خمشی به همراه ماژول تقویت کننده و فیلترسازی برای اندازه‌گیری خروجی حسگرها می‌باشد. ماژول تقویت کننده این مجموعه آموزشی از نوع تفاضلی بوده و قابلیت حذف نویزها با ثابت زمانی متغیر را دارا می‌باشد. با بکارگیری این ماژول آموزشی امکان طراحی و ساخت ترازو با دقت کمتر از یک گرم فراهم می‌باشد و قطعات این مجموعه از فلزهای سخت کاری شده تهیه شده است. این دستگاه دارای مجموعه‌ای از جعبه وزنه‌ها می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان بارگذاری‌های مختلفی را برای درک عملکرد انواع مختلف بارگذاری مکانیکی بررسی نمود. مجموعه حاضر به همراه یک ماژول نمونه برداری ارائه می‌شود که تمام اطلاعات سنسوری را می‌توان با استفاده از آن در نرم ‌افزار MATLAB مشاهده نمود

.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این دستگاه چاپ مشخصات