RN-HLF


مشخصات فنی

سیستم آموزشی کنترل فرآیندهای رطوبت، دبی و سطح مایعات مدل RN-HLF جهت آموزش عملی 3 فرآیند پر کاربرد صنعتی رطوبت، دبی و کنترل سطح معرفی شده است. در هر سه فرآیند کنترلی این سیستم از مایع به عنوان عنصر کنترل شونده استفاده می‌شود. در فرآیند کنترل دبی، جریان تولید شده توسط پمپ آب اندازه‌گیری و کنترل می‌شود. در فرآیند کنترل سطح مایع، هدف کنترل سطح آب در داخل مخزن استوانه‌ای است و در فرآیند کنترل رطوبت، رطوبت ایجاد شده توسط بخار آب سرد اندازه‌گیری و کنترل می‌شود. هدف از طراحی این مجموعه آموزشی، آشنایی دانشجویان با آشکارسازها و حسگرهای پر کاربرد در صنعت و کسب مهارت در کنترل فرآیند یک سیستم ابزار دقیق می‌باشد. آزمایش‌های این مجموعه برگرفته از سرفصل مصوب آزمایشگاه ابزار دقیق، آزمایشگاه حسگرها و مبدل‌ها و آزمایشگاه اندازه‌گیری کمیات غیر الکتریکی می‌باشد. این محصول دارای دو ویژگی برجسته می‌باشد. اول این که به ازای هر جزء از بلوک دیاگرام، یک ماژول و یک پروسه کنترلی متناظر با آن در این مجموعه آموزشی وجود دارد. دقیقاً به همین علت راه برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی و بهینه سازی مدارات کاملاً باز است. دوم اینکه در طراحی ماژول‌های اصلی هم از حسگر الکترونیکی و هم حسگر مکانیکی استفاده شده است تا علاوه بر افزایش جذابیت کار، امکان مقایسه بین حسگرهای مکانیکی و الکترونیکی توسط دانشجویان فراهم شود. همچنین از طریق ماژول Interface کاربر می‌تواند به کامپیوتر متصل شود تا علاوه بر ضبط مقادیر ولتاژ، جریان و توان با نرم‌افزارهایی نظیر MATLAB و LABVIEW نیز ارتباط برقرار نماید.

.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این دستگاه 

.

نمونه فیلم آموزشی از عملکرد این دستگاه چاپ مشخصات