RN-LCM


مشخصات فنی

ماژول آموزشی کنترل سطح مایعات مدل RN-LCM جهت آشنایی بیشتر با فرآیندهای صنعتی طراحی و ساخته شده است. این ماژول نمونه کوچکی است از فرآیند صنعتی کنترل مایع درون تانک‌هایی که در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، دارویی و غذایی استفاده می‌شوند. RN-LCM در اصل یک ماژول قابل سفارش (Optional) از سیستم آموزشی کنترل خطی مدل RN-LCT است که سطح مایع درون مخزن، به عنوان یک متغیر کنترل شونده توسط کنترل کننده‌های RN-LCT قابل کنترل می‌باشد. جهت کارکرد مجزا بدون نیاز به سیستم RN-LCT، حالتی تحت عنوان Demo Mode نیز برای دستگاه در نظر گرفته شده است که در این حالت بدون نیاز به کنترلر، مایع بین مخزن و استوانه جابجا می‌شود. همچنین جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، یک عدد بطری یک لیتری به همراه مایع نیز در کنار ماژول قرار داده شده است. همچنین به کمک ماژول Interface، کاربر می‌تواند به کامپیوتر متصل شده و با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط شرکت ضرایب P، I و D را تغییر دهد و آثار آن را بر روی سیستم مشاهده نماید. علاوه بر نرم افزار مذکور می‌توان این ماژول را به نرم افزارهایی نظیر MATLAB و LABVIEW نیز متصل کرد و عملیات کنترل را به کمک این دو نرم افزار معروف به انجام رساند. (طبق سفارش)

.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این ماژول

.

نمونه فیلم آموزشی از عملکرد این ماژول 
چاپ مشخصات