RN-FAT


مشخصات فنی

پکیج آموزشی اعلام حریق مدل RN-FAT، پس از چندین مرحله آزمایش و نمونه سازی توسط شرکت بین المللی الکترونیک رایان نیک به مرحله تولید رسیده است. تجهیزات موجود در این سیستم آموزشی متناسب با بازار صنعت کشور و سرفصل‌های آزمایشگاه اعلام حریق ارائه شده از سوی وزارت علوم در این رشته ‌می‌باشد. این دستگاه شامل ماژول‌های مرکز کنترل، آشکارسازها و ادوات خروجی سمعی و بصری می‌باشد. جهت کارکرد آسان‌تر کاربر، RN-FAT به صورت ماژولار طراحی شده است به طوریکه ماژول‌ها قابلیت جابجایی در رک و یا قرارگرفتن روی میز، بدون نیاز به رک را دارا می‌باشند. همچنین جهت اطمینان کاربر از نتایج حاصل شده، کلیه نتایج صحیح در دستورکار همراه با دستگاه ضمیمه شده است.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این دستگاهچاپ مشخصات