RN-LOGIC


مشخصات فنی

بورد آموزشی مدار منطقی مدل RN-LOGIC مجموعه‌ای کامل جهت آموزش آزمایشگاه مدار منطقی می‌باشد که بر مبنای سر فصل آزمایشگاه مدار منطقی طراحی و ساخته شده است. به دلیل تسریع در بستن مدارها و اطمینان از نتایج حاصل شده، بایاس تمامی بلوک‌ها انجام شده و تنها پایه‌های مورد نیاز در اختیار کاربر قرار گرفته شده است. به منظور حمل ساده‌تر و محافظت از قطعات روی بورد، این دستگاه در محفظه‌ای پرتابل طراحی شده است که باعث کاهش وزن مجموعه و در نتیجه افزایش طول عمر و دوام کالا شده است. همچنین یک عدد بردبورد جهت تشکیل مدارهای دلخواه و ارتباط بلوک‌ها در این مجموعه قرار داده شده است.

.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این دستگاه 

.

نمونه فیلم آموزشی از این دستگاه چاپ مشخصات