RN-CAT


مشخصات فنی

سیستم آموزشی RN-CAT مجموعه‌ای کامل جهت آموزش عملی معماری میکرو کامپیوترها می‌باشد که بر اساس آموزش‌های ارائه شده در دروس تئوری این واحد طراحی و ساخته شده است. 4 واحد اصلی یعنی ALU,CU,RAM و رجیسترها به صورت مجزا در بلوک‌های مختلف طراحی شده که در ابتدا عملکرد هر یک از این واحدها و در ادامه ارتباط بین آن‌ها بررسی خواهد شد. بورد نمایشگر که در قسمت فوقانی مجموعه تعبیه شده است دارای یک واحد باس LED هوشمند است که نشانگر مسیر توزیع اطلاعات بین واحدهاست. همچنین در این قسمت یک واحد کنترلی طراحی شده که باس اشغال شده توسط هر واحد را نشان می‌دهد. در ورودی نیز 4 بلوک مجزا مبتنی بر کلید، ورودی‌های مختلف را به واحدهای عملیاتی اعمال می‌کنند. سیستم آموزشی RN-CAT دارای یک دستور کار کامل شامل نقشه شماتیک مدارها، نتایج و توضیحات تکمیلی مربوط به هر آزمایش می‌باشد که همراه دستگاه در اختیار کاربر قرار داده می‌شود. به منظور حمل ساده تر و محافظت از قطعات روی بورد، این دستگاه در محفظه‌ای پرتابل طراحی شده است که باعث کاهش وزن مجموعه و در نتیجه افزایش طول عمر و دوام کالا شده است. همچنین بردبوردی جهت تشکیل مدارهای دلخواه و ارتباط با بلوک‌ها از طریق ترمینال‌های مادگی در این مجموعه قرار داده شده است.

.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این دستگاه 

.

نمونه فیلم آموزشی از عملکرد این دستگاه چاپ مشخصات