RN-700


مشخصات فنی

سیستم آموزشی ماشین‌های الکتریکی مدل RN-700 مجموعه کامل آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی AC و DC به همراه آزمایش‌های مربوط به ترانسفورماتور می‌باشد که بر طبق سرفصل این آزمایشگاه طراحی و ساخته شده است. به طور کلی این مجموعه شامل سه قسمت ماشین‌های DC، ماشین‌های AC و ترانسفورماتور می‌باشد. ماشین‌های DC شامل آزمایش‌های سری، شنت، تحریک مستقل و کمپوند، ماشین‌های AC شامل آزمایش‌های سه ‌فاز آسنکرون قفس سنجابی و روتور سیم‌پیچی شده به همراه سه فاز سنکرون و ترانسفورماتور شامل آزمایش‌های ترانسفورماتورهای تک ‌فاز و سه‌ فاز می‌باشد. جهت حفاظت از خطر برق گرفتگی، در ورودی سیستم یک عدد ترانسفورماتور ایزوله کننده سه ‌فاز به همراه کلید محافظ جان قرار داده شده است. همچنین کلیه ترمینال‌های نری و مادگی قرار داده شده بر روی دستگاه، از نوع SAFE (دارای روکش پلاستیکی جهت جلوگیری از اتصال ناخواسته برق می‌باشد) که خطر برق گرفتگی را به حداقل رسانده است. شرح آزمایش‌ها به همراه نقشه سیم‌بندی، نتایج و تئوری مربوط به هر آزمایش در دستورکار قرار داده شده است. همچنین از طریق ماژول Interface کاربر می‌تواند به کامپیوتر متصل شده تا علاوه بر ضبط مقادیر ولتاژ سیگنال‌های الکتریکی با نرم‌افزارهایی نظیر MATLAB و LABVIEW نیز ارتباط برقرار نماید. (طبق سفارش)

.

مشخصات فنی دقیق و لیست آزمایش های قابل انجام با این دستگاه چاپ مشخصات