مشخصات فنی

مولتی متر دستی 3/4-3 رقمی

اتو رنج

تست دیود + خازن سنج 

خاموشی اتوماتیک + تست پیوستگی

فرکانس متر : 100KHZ

ثبت موقت مقادیر اندازه گیری شدهکمپانی سازنده SANWA